Rensning af Nordsteam 990

Det er vigtigt at der ikke er strøm på maskinen under rensningen

  1. Afmonterer stativ, slange og vandbeholder.
  2. Tøm maskinen for vand ved at vende den rundt og lad vandet løbe ud.
  3. Hæld afkalkningsvæsken i studsen hvor du tog slangen af.
  4. Kig der hvor vandbeholderen sad om der kommer væske op af hullet. Kommer der væske til syne er maskinen ikke tilstoppet. Og normal rensning fortsættes. Hvis ikke spring direkte til punkt 9.
  5. Lad maskinen stå med væsken i nogle timer, eller natten over.
  6. Maskinen tømmes for væske, og skylles derefter igenmen med vand. Gentag denne proces flere gange til vandet der løber ud er klart.
  7. Monterer stativ, slange og vandbeholder igen.
  8. Steameren er klar til brug.
  9. Vend maskinen på hovedet og afmonterer messing skruen i bunden(mod uret) Rens forsigtigt uden at beskadige legeringen, og hæld derefter afkalkningsvæske i hullet. Fortsæt denne proces indtil væsken løber ud af slangestudsen og der hvor beholderen sad. Når der er genmengang i maskinen igen, spændes skruen(med uret) og der fortsættes fra punkt 5